Kredi Kartları Portföy Yönetimi Yönetmen/Yetkili

Son Başvuru Tarihi : 25.12.2018
Çalışma Yeri : İstanbul

Görev Tanımı

 • POS portföy yönetiminde tecrübe tercih sebebidir.
 • Üniversitelerin 4 yıllık Mühendislik, Matematik, İşletme, İstatistik veya Ekonomi veya benzer bölümlerinden mezun
 • Bankacılık, Sigorta veya Telekomünikasyon sektöründe tercihen en az 1 yıl deneyimi olan,
 • Tercihen portföy / analitik / crm ekiplerinde çalışmış,
 •  Analitik düşünme yeteneğine sahip ve bu tip araçları araçları kullanmaya yatkın
 •  Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 sene tecil ettirmiş
 • İleri derecede Microsoft Excel, Word, Powerpoint bilgisine sahip
 • İleri derecede İngilizce bilen
 • Takım çalışmasına yatkın, insan ilişkileri, sözlü ve yazılı iletişim becerileri güçlü
 • Problem çözme ve süreç planlama yeteneği/tecrübesi olan
 • Proje yönetim becerileri olan, iş takibi yüksek ve sonuç odaklı

Aranan Özellikler

 • POS portföy yönetimi kapsamında POS aktivasyon, gitme eğilimi ve iptal alanlarında stratejiler oluşturulup hayata geçirilmesi
 • Kredi Kartı kullanım kampanyalarında uçtan uca süreç sahipliği: analiz, strateji oluşturma, tasarım ve müşteriye duyurum süreçlerini yönetmek veya Kredi Kartı çapraz satış ürünleri için ürün performansına yönelik analiz ve raporlamaların yapılması, sonuçlara göre ilgili aksiyonların alınması
 • Analitik araçların kullanımı ile doğru müşteriye doğru sunumu gerçekleştirmek veya karlılık arttırıcı portföy yönetim ve müşteri tutundurma stratejileri oluşturma
 • Kampanya süreçlerinde değişik kurgu ve yöntemlerin çalışılması, kurgulanması, test edilmesi, analiz edilip iyileştirilmesi
 • Kampanyaların duyuru süreçlerindeki görsel, metin, çoklu kanal süreçlerinin yönetilmesi
 • Karlılığı arttırıcı projeleri oluşturma, fizibilitelerini hazırlama, yönetme/sonuçlandırma ve performans analizi yapıp gerekli ek aksiyonları tamamlama
 • Kaynakların gelir/gider analizini kullanarak bütçeyi yönetmek, karlılığı sürekli artırmaya yönelik ürün/kampanya/aktivite planlama, takibini yapma ve devamlılığını sağlama
 • Banka içi ve dışı partilerle birlikte müşteriye değer katan çözümler üretmek, süreçleri iyileştirmek
 • Kredi Kartı ve POS pazarını ve rekabeti düzenli takip ederek, sorumlu olduğu konularda yeni fikir oluşturma, ürün yönetimi stratejilerini dizayn etme ve satış kanalları ile koordinasyonu sağlayarak hayata geçirme
 • Müşteri deneyimini iyileştirecek aksiyonları almak